ACE - Test software

Software

 

ACE-software opereert als interface voor alle testprocessen: de mogelijkheid om alle testvoorwaarden vooraf in te stellen en elke oedometereenheid onafhankelijk te laten werken en de gehele test automatisch uit te voeren is het grootste voordeel van het ACE-testsysteem, verzekerd door de toegewijde software, ontwikkeld door de geotechnische experten.

 

ACE-software laat toe om verschillende laad/ontlaad sequenties in te stellen, op te slaan en terug te roepen: voor elkeen kunnen toegepaste drukstappen, registreermodus, toedieningstijd, zwellingscontrole en secondaire consolidatieratio door de gebruiker gedefinieerd worden. Naast de traditionele tijdslimietcontrole voor de overgang van de ene drukstap naar de andere, zijn er verdere automatische controles in de software inbegrepen met groot voordeel voor de gebruikers, zoals:

 

  • Zwellingscontrole: 
    Als de specie onder de test neigt uiteen te zetten, kan een een zwellingslimiet vooraf ingesteld worden: in het geval deze limiet overschreden wordt, zal het systeem automatisch de volgende ladingsstap overslaan.
     
  • Controle op secondaire consolidatieratio: 
    Het systeem zal automatisch de volgende ladingsstap overslaan als de secondaire ladingsratio lager is dan een vooraf ingestelde limiet. 

Label/Normering

Technische specificaties

Order nummers

26-WF3120/SOF - ACE, test software

Accessoires & toebehoren