ExGuard ER600W

ExGuard, voor een veilige werkomgeving

 

Veilige opslag van producten die mogelijk een gevaarlijke atmosfeer creëren, is tot nu toe moeilijk geweest. Als optie werd een koeling aangepast met uitgebreide toevoegingen om aan de vereisten te voldoen - of in het ergste geval, een standaard opslagkast voor gevaarlijke stoffen die gebruikers en hun omgeving blootstellen aan mogelijke schade.

 

De nieuwe ExGuard-lijn biedt een veilige en betrouwbare oplossing voor materialen die een gevaarlijke atmosfeer kunnen creëren. Met zowel extern als intern ATEX Cat. 3 Zone 2-conformiteit, geïntegreerde ventilatie-activering, én gebruikersveiligheidsfuncties die opening van de kast verhinderen voordat mogelijk gevaarlijke atmosfeer is afgezogen – hoeft de ExGuard alleen maar te worden aangesloten op een bestaand ventilatiesysteem, voeding, en afgebakende afzuig-instellingen, om een nieuwe maatstaf voor een veiliger werkplek te leveren.

 

Een klep wordt geregeld via een extra bedieningspaneel om te openen en te sluiten, waardoor mogelijk verontreinigde lucht kan worden afgezogen via het aangesloten ventilatiesysteem.

 

Door de keerklep wordt schone omgevingslucht naar binnen gezogen wanneer de afzuiging plaats vindt, zodat de druk in het meubel gelijk blijft en de mogelijk gevaarlijke atmosfeer kan worden afgezogen.

 

Eenvoudig in gebruik


De ExGuards toegangs-procedure vereist minimale training en zorgt ervoor dat u elke keer veilig toegang hebt tot de opgeslagen producten.

  • Een krachtig elektromagnetisch slot houdt de kastdeur stevig vergrendeld onder normale werking
  • Om toegang te krijgen tot de kast, drukt u op 1 op het bedieningspaneel afzuiging. De binnenruimte wordt geventileerd en met omgevingslucht aangevuld
  • Na een succesvolle onttrekking van mogelijk gevaarlijke stoffen kan de kast worden geopend
  • Wanneer de kast gesloten is, wordt de deur automatisch vergrendeld

Label/Normering

Technische specificaties

Order nummers

Accessoires & toebehoren