16/11/2022

Deel op

Besparen door energie van je koelkast of vriezer te recupereren? Het kan!

Voor de opslag van temperatuurgevoelige producten komt het in de praktijk vaak voor dat koelkasten en vriezers in krappe kleine ruimtes worden geplaatst, met alle gevolgen vandien. Elektrische apparatuur in een krappe ruimte resulteert immers tot een toegenomen omgevingstemperatuur, waardoor niet enkel de goede werking van de koelkasten in het gedrang komt, maar ook die van je medewerkers. Een meer systeemgebaseerde benadering bij vriezers en koelkasten, en een betere afvoer én recuperatie van warmte lijkt dan ook aan de orde.

 

In deze blog kaarten we de voor- en nadelen aan van zowel lucht- als waterkoeling, met aandacht voor energieterugwinning, het vrijwaren van optimale werkomstandigheden en het genereren van perfecte opslagcondities voor temperatuurgevoelige producten.

 

 

Conventionele (lucht)koeling

 

In conventionele koelkasten en vriezers maakt het koelsysteem traditioneel gebruik van een ventilator die de afvoer van de warmte-energie van de condensor naar de omgevingslucht mogelijk maakt. Hierbij wordt de omgevingslucht door het systeem geleid, waardoor de warmte naar buiten - en dus naar de omgeving waarin de koelkast of vriezer staat - wordt gestuwd. 

 

 

Ook de werking is relatief eenvoudig: elektrische energie voedt het koelsysteem, dat de stroom in de compressor omzet in mechanische energie, en de gekoelde lucht stuwt naar de binnenzijde van de koelkast, en de restwarmte - gegenereerd door de compressor - afvoert naar de omgeving. Gezien deze warmte het belangrijkste bijproduct is, zal een koelkast of vriezer zonder twijfel z'n effect hebben op de temperatuur in een ruimte (naast andere parameters, zoals de grootte van de kamer, ramen en deuren, zonlicht, een ventilatiesysteem en de aanwezigheid van andere elektrische toestellen.

 

Voordelen van luchtkoeling

 • Eenvoudig, flexibel plug-and-play
 • Makkelijke bediening
 • Autonome werking

Nadelen van luchtkoeling

 • Warmteafgifte naar opslagruimte
 • Geluidsemissie
 • Als er meerdere kasten in één ruimte zijn, kan dit een negatief effect hebben op de werkomstandigheden doordat de omgevingstemperatuur stijgt.

Waterkoeling als manier om de kosten te drukken

 

Vooral voor een ruimte met meerdere koelkasten en vriezers vormt een watergekoeld koelsysteem een uitstekend alternatief voor conventionele luchtkoeling, met heel wat voordelen. Hierbij wordt de luchtgekoelde condensor vervangen door een watergekoelde versie en inlaatklep. Deze condensor vergt een aansluiting op een proceswatersysteem dat de warmteafgifte naar het water zal vereenvoudigen, waarna tot 90% van de overtollige warmte via het koelwater naar een andere locatie kan worden geleid. 

 

 

Op die manier kan de warmte sneller uit de ruimte worden afgevoerd, wat niet enkel de werking van de koelkast(en) of vriezer(s) ten goede zal komen, maar ook zal resulteren in verbeterde werkomstandigheden gezien de aangenamere temperatuur in de kamer in kwestie. 

 

Echter, meer nog dan louter een efficiëntere werking van het koelsysteem of de verbeterde werkomstandigheden, laat waterkoeling ook toe om op de afgevoerde warmte op een andere plek te hergebruiken en zo te besparen op verwarming (kamer- of vloerverwarming) of de aanmaak van sanitair warm water. 

 

Voordelen van waterkoeling

 • Betere werkomstandigheden
 • 90 % van de overtollige warmte kan worden gebruikt voor andere verwarmingstoepassingen in het gebouw
 • Energie- en budgetbesparingen
 • Mogelijk om meerdere kasten in een beperkte ruimte te plaatsen zonder noemenswaardig effect op de omgevingstemperatuur
 • Verbeterde werking van de kasten dankzij optimale werkingsomstandigheden
 • Geen specifiek HVAC-systeem nodig

Gigantisch besparingspotentieel

 

Warmterecuperatie afkomstig van geaccumuleerde energie uit koelsystemen kan een enorm energiebesparingspotentieel voor verwarmingstoepassingen opleveren. En dat lijken zowel overheden als kleine en grote spelers uit de industrie goed te hebben begrepen. Energieoptimalisatie vormt dan ook een cruciale manier om de opwarming van de aarde af te remmen, en de kosten te kunnen drukken. Want ook al kan de investering in een watergekoeld systeem voor warmteterugwinning op korte termijn aanzienlijk lijken, gezien zowat ieder elektrisch toestel overtollige warmte creëert die je elders kan gebruiken, kan je flink wat besparen op je energiefactuur. 

 

Wat heb je nodig voor een watergekoeld koelsysteem?

 

Het watergekoelde koelsysteem vereist watertoevoer, leidingwerk en een aansluiting op het totale proceswatersysteem. Het zijn voorzieningen waar tal van laboratoria, ziekenhuizen of fabrieken al over beschikken, waardoor het vaak enkel een kwestie is van een correcte dimensionering en een optimale aansluiting van de koelkasten en/of vriezers op het bestaande systeem. Al adviseren we je uiteraard ook graag mocht je nog niet over de juiste voorzieningen beschikken!

 

Ontdek onze koeloplossingen!