18/07/2023

Deel op

‘Een Mammoet-frikandel met échte mammoet graag!’

Stikstof zorgt voor voer voor discussie. Aan de basis van het hele debat ligt de aanzienlijke uitstoot van ammoniak (NH3) in de landbouw, een verbinding van enerzijds waterstof (H2) en anderzijds stikstof (N2). Overal waar er een behoorlijke concentratie aan veeteelt is, laait de discussie op. Ingegeven door deze problematiek - en indirect dus ook onze gezamenlijke vleesconsumptie - geniet kweekvlees als meer smakelijk ogend alternatief voor krekelburgers steeds meer aandacht, zelfs met behoorlijk exotische resultaten. Maar wat houdt ‘kweekvlees’ nu precies in?

Jurassic Park voor gevorderden

 

Toen in 2011 een goed geconserveerde, 28.000 jaar oude mammoet in de Siberische permafrost werd ontdekt, gingen zowel filmadepten als wetenschappers aan het dromen. Een kleine 8 jaar later zou een team van Japanse wetenschappers er in slagen om de cellulaire activiteit van die bevroren mammoet opnieuw op gang te wekken, zij het zonder celdeling, laat staan de reproductie van een integrale mammoet. Allemaal goed en wel, maar wat heeft dit te zien met het stikstofdebat, horen we je denken?

 

In werkelijkheid een Belgische primeur

 

Eind maart 2023 maakte het Australische kweekvleesbedrijf Vow bekend ‘mammoetvlees’ te hebben opgekweekt tot een monumentale gehaktbal van 1,2 kg. Hoewel het met een marketingcampagne werd opgeworpen als een wereldprimeur, viel de échte primeur al 2 jaar eerder op te tekenen, en belangrijker nog: op Belgische bodem.

 

In 2021 kwam het Belgische kweekvleesbedrijf Paleo uit Diest immers al op de proppen met een kweek op basis van mammoet-eiwitten (myoglobine). Klaarblijkelijk brengt de stikstofproblematiek start-ups van Belgische bodem op ideeën, want in 2019 was het dat andere Belgische bedrijf - Peace of Meat - dat als kweekvleespionier de bakens wist uit te zetten. Helaas voor Peace of Meat stopte het verhaal dit voorjaar, toen het Israëlische moederbedrijf Steakholder Foods besloot de geldkraan dicht te draaien, waardoor de pionier op 20 april failliet werd verklaard, en nu noodgedwongen op zoek is naar een overnemer.

 

 

Net als het stikstofdebat zorgt dus ook kweekvlees voor voer voor discussie. Het opzet is echter simpel: een paar miljard vleeseters laten overstappen naar het eten van vlees geproduceerd in labo’s, en zo de vleesconsumptie blijven voeden zonder klimaatimpact of dierenleed. Al verhindert een te beperkte schaalgrootte momenteel nog een rendabele commerciële exploitatie ervan. Zeker is echter dat, mits de juiste labo-uitrusting, de toekomst van de voedingsindustrie vast en zeker in beweging zal blijven.

 

 > Voor- of tegenstander van kweekvlees, of op zoek om je horizonten te verbreden via passende labo-apparatuur? Laat het ons weten, of verken meteen ons aanbod!