22/02/2024

Deel op

Hoogefficiënt betonlabo voor TRA 50 gecertificeerde betoncentrale

Na jarenlang betonproducten te hebben aangekocht bij collega’s nam Grondwerken Declercq uit Meulebeke in 2022 haar gloednieuwe betoncentrale in gebruik. Daar worden onder meer de gerecupereerde grondstoffen uit eigen afbraakprojecten tot zandcement en beton verwerkt. Om aan de normen voor COPRO-certificering en openbare projecten - al snel goed voor zo’n 90% van de portefeuille van het familiebedrijf - te blijven voldoen, kon ook de integratie van een volwaardig betonlabo daarbij niet ontbreken. Samen met HiLAB zorgde Grondwerken Declercq voor een zo efficiënt mogelijke indeling.

 

 

Het was onder meer de stelselmatige opeenstapeling van afbraakmaterialen op de site in Meulebeke die het familiebedrijf aanzette tot de investering in een hoogsteigen betoncentrale, vertelt Davy Declercq. “Er is omwille van onze activiteiten altijd al een grote aanvoer van afbraakmaterialen geweest, maar in het verleden konden die nog eenvoudig in wegenissen verwerkt worden. Vandaag is er daarvoor vooral vraag naar cement- en kalkgebonden materialen, waardoor we onze gerecupereerde grondstoffen moeilijker kwijt geraakten en de bergen materiaal alsmaar groter werden. Met de nieuwe betoncentrale kunnen we ze nu echter in nieuwe mengsels verwerken en dus volledig zelf benutten.”

 

Zelfcontrole


Grondwerken Declercq is gespecialiseerd in zowel grondwerken als afbraak, recyclage, betonwerken en stabilisatie en rekent vooral overheden en openbare besturen tot haar cliënteel.

“We zijn bijvoorbeeld erg actief in de aanleg van fietspaden, parkings en andere infrastructuurwerken. Pakweg 90% van onze activiteiten bevinden zich in het domein van de openbare werken. Dat betekent dat er ook strenge eisen zijn voor de producten waarmee we werken. Met een betonproductie op samenstelling zouden we daar niet meer aan voldoen; van alle bouwmaterialen moet de precieze sterkteklasse gekend zijn.”

 

Om enerzijds het vochtgehalte en andere eigenschappen van de gerecupereerde grondstoffen en anderzijds de sterkteklasse van de geproduceerde betonproducten te kunnen verifiëren, bouwde Grondwerken Declercq pal in het midden van de betoncentrale een eigen, volwaardig betonlabo. “We doen hier echter niet alleen aan interne zelfcontrole op de productie en continuïteit daarvan, maar analyseren ook de sterkteklasse van externe stalen afkomstig van de werf. Zo weten we perfect waarmee we bezig zijn.”

 

Opperste efficiëntie


Het betonlabo werd door HiLAB quasi volledig met nieuwe toestellen en materialen uitgerust. Zo staan er een vochtige kamer, triltafel en diverse zeven van Impact, een gloednieuwe Memmert droogoven en twee automatische proctorverdichters en dito drukpersen, tevens van Controls.

 

De precieze toestelkeuze werd ingegeven door de voorschriften van COPRO enerzijds en het streven naar een opperste efficiëntie anderzijds. “Op advies van HiLAB selecteerden we de meest gepaste toestellen. Zo plaatsten we naast de automatische drukpers van 500 kN, goed voor schrale betonproducten conform TRA 21, ook de hoogwaardige AUTOMAX PRO Compact-Line 3000 kN voor controle van TRA 50-gecertificeerd wegenisbeton. Die eisen liggen immers veel hoger.”

 

Opvallend is daarnaast de aanwezigheid van niet één, maar twee automatische Controls Proctor/CBR verdichters. “Er zijn maar een handvol betonlabo’s in België die twee zo’n toestellen in huis hebben, maar voor ons betekent het alvast een grote winst. Natuurlijk ben je met een automatische proctorverdichter per definitie sneller dan met een manueel exemplaar, maar door twee toestellen naast elkaar te plaatsen elimineren we ook nog eens de tussentijdse wachttijden. In plaats van telkens tien minuten te moeten wachten terwijl de proctor aangestampt wordt - tien minuten waarop je ook geen andere taak kan opnemen - kunnen we namelijk meteen een tweede voorbereiden en in gang steken. Zo sparen we op termijn bijzonder veel tijd uit. Dat de toestellen daarenboven op hoogte geplaatst werden, zorgt voor nog eens extra snelheid en ergonomie.”

 

 

Al een kwarteeuw vertrouwen


Niet alles in het betonlabo van Grondwerken Declercq is echter nieuw. “De toebehoren voor certificering van granulaten, waaronder een blauwmethyleen set, hadden we al”, vertelt Davy. “Meer zelfs, dat waren zo’n 25 jaar geleden de eerste zaken die mijn vader bij HiLAB en Lasertopo aankocht. Zo lang gaat de samenwerking dus al terug.”

In de kleine kwarteeuw tussen de blauwmethyleen set en het betonlabo leverden HiLAB en zusterbedrijf Lasertopo in Meulebeke onder meer nog slagsondes, statische en later dynamische plaatproeftoestellen, lasers en, meest recent, een volledige uitrusting voor rioolinspectie. “We kiezen er bewust voor om zoveel mogelijk toestellen voor infra bij eenzelfde bedrijf aan te kopen. Zo hebben we maar één aanspreekpunt en weten we altijd waar we terecht kunnen.”

Dat dat aanspreekpunt al 25 jaar lang HiLAB is, is natuurlijk niet toevallig. “Als twee familiebedrijven onder elkaar is de communicatie altijd vlot verlopen. Ongeacht de vraag, kunnen we bij hen terecht en zijn we dezelfde dag nog geholpen. Offertes worden vlot opgemaakt en omdat ze veel materialen op stock hebben, kunnen ze altijd kort op de bal spelen. Ook wanneer er zich ergens een probleem voordoet. Daarenboven verloopt de communicatie ook echt in twee richtingen. HiLAB neemt immers zelf contact met ons op wanneer toestellen gekeurd moeten worden en geeft ons regelmatig updates en demo’s over de laatste nieuwigheden. Het hoeft dus niet allemaal van onze kant te komen.”

 

Meer weten?