23/03/2023

Deel op

Mobiel betonlabo voor bijzondere Oosterweelwerf

In een gloednieuw bouwdok in de haven van Zeebrugge bouwt de THV COTU, bestaande uit Besix, DEME, Jan De Nul en Stadsbader Contractors, acht betonnen tunnelelementen voor de veelbesproken Oosterweelverbinding. Eens vervolledigd zullen de elementen via de Noordzee en de Westerschelde naar Antwerpen gesleept worden, om daar uiteindelijk tot de nieuwe Scheldetunnel te worden samengevoegd. De pakweg 200.000 m3 beton die voor het project nodig is, wordt in een tijdelijke betoncentrale naast het bouwdok door Declercq Stortbeton vervaardigd. HiLAB zorgde ervoor dat ook het mobiele labo tijdig met alle nodige apparatuur ingericht werd.

 

In een bouwdok in de haven van Zeebrugge worden acht betonnen tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding gebouwd.

 

“200.000 m3 beton, dat zijn 20.000 betonmixers”, benadrukt Tom Vermeersch, kwaliteitsverantwoordelijke bij Declercq Stortbeton, de schaal van het project. “Wil je dat over de openbare weg transporteren, dan creëert dat onvermijdelijk overlast. En dan heb je nog geen rekening gehouden met de aanvoer van grondstoffen. Er viel dus wel wat te zeggen voor een tijdelijke betoncentrale op locatie. Grondstoffen worden nu per schip aangevoerd en mixers rijden rechtstreeks van de centrale de werf op. Dat betekent tevens dat het beton altijd vers verwerkt wordt én dat we direct kunnen ingrijpen wanneer er bijvoorbeeld een andere betonkwaliteit nodig is. Omdat we niet één, maar meteen twee mengers voorzien hebben, is bovendien ook de bedrijfszekerheid gegarandeerd. Wanneer we hier binnenkort drie dagen per week grote storten moeten doen, is dat geen overbodige luxe.”

 

Tom Vermeersch (Declercq Stortbeton) en Matthias Demulder (verantwoordelijk voor het labo) voor de tijdelijke betoncentrale die Declercq Stortbeton op de site inrichtte.

 

Hoge kwaliteitseisen

 

De kwaliteitseisen voor het beton zijn in ieder geval niet min. “Zo’n tunnel wordt gebouwd voor minstens 100 jaar. Dat doe je natuurlijk niet met standaard beton. De specifieke samenstelling hebben we daarom samen met een externe betontechnoloog vastgelegd. Bijzondere eisen zijn bijvoorbeeld het chloridegehalte dat amper 0,2% mag bedragen, terwijl dat standaard 0,4% is, maar ook de volumieke massa is van groot belang. De tunnelelementen moeten immers al drijvend met sleepboten naar Antwerpen vervoerd worden. Alles is daarop berekend en afgestemd, dus afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde waarde zijn uit den boze.”

 

"Zo'n tunnel bouwen doe je niet met standaard beton. Bijzondere eisen zijn het chloridegehalte dat amper 0,2% mag bedragen, terwijl ook de volumieke massa van groot belang is."

 

Zeecontainer wordt labo

 

Om de beoogde kwaliteit te garanderen, wordt het beton in verschillende fases beproefd. Zo ondergaan de grondstoffen bij aankomst op de site een ingangscontrole en wordt ook regelmatig het vocht- en chloridegehalte bepaald. Tijdens de productie worden zowel in de betoncentrale als op de werf stalen nat beton verzameld, waarvan de zetmaat, de water-cementfactor, het luchtgehalte en de volumieke massa bepaald worden. Na het verharden - de stalen worden in waterbakken aan een constante temperatuur van 20°C bewaard - ondergaat het beton nog een drukproef en wordt ook de waterabsorptie bepaald.

 

Voor de drukproeven rustte HiLAB het mobiele labo uit met een volautomatische drukpers van Controls.

 

“Een deel van de stalen gaat voor de proeven naar een extern labo; de rest wordt hier op locatie beproefd. Voor dit alles hebben we een mobiel labo opgezet. Dat is in principe niet meer dan een zeecontainer, maar wel ingericht met high-end testapparatuur.” Die is afkomstig van HiLAB, vroeger LaboConstruct, dat voor het mobiele betonlabo onder meer vochtige kamers, een triltafel, een luchtgehaltemeter en een volautomatische drukpers van Controls, een weegschaal van Kern en een droogoven van Memmert leverde.

 

Van het nat beton wordt in het labo onder meer het luchtgehalte en de volumieke massa bepaald.

 

Rechtdoorzee

 

“Opmerkelijk is vooral de korte termijn waarop we dit allemaal hebben kunnen realiseren”, onderstreept Vermeersch. “De betoncentrale zelf werd in amper twee à drie maanden opgebouwd, dus ook voor het labo moest snel geschakeld worden. Uit eerdere samenwerkingen - HiLAB leverde al apparatuur voor enkele van onze vaste labo’s - wisten we dat we daarvoor bij HiLAB wel goed zaten. Net zoals wij, zweren ze immers bij een open structuur en korte, directe communicatielijnen. Daardoor gaan de zaken vlot vooruit en weet je dat je op elkaar kan rekenen.”

 

 

"Net zoals wij, zweert HiLAB bij een open structuur en korte, directe communicatielijnen, waardoor de zaken vlot vooruit gaan en je weet dat je op elkaar kan rekenen."

 

“Dat geldt overigens ook na verkoop nog. Op een bepaald moment bleek bijvoorbeeld dat een probleem met de ventilator voor kortsluiting zorgde in onze oven. Dat is meteen in garantie hersteld, zonder wachtperiode. Mocht het toch nodig geweest zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat HiLAB ons in afwachting een vervangtoestel had aangeboden. Want daar gaat het net om: ze kennen onze noden en denken met ons mee.”

 

Met behulp van high-end testapparatuur transformeerde HiLAB en Declercq Stortbeton een zeecontainer om tot mobiel betonlabo.