06/06/2023

Deel op

6 tests om de kwaliteit van bitumen in de hand te houden

Om bitumen van topkwaliteit te kunnen garanderen, is het cruciaal om deze stof grondig te beproeven op vlak van consistentie, viscositeit, temperatuurgevoeligheid en veiligheid. Aan de hand van een zestal tests kan je een diepgaand inzicht verwerven in de eigenschappen van het bitumineus bindmiddel.

 

 

1. Penetratietests

Penetratietests zijn een geijkte manier om bindmiddelen te beproeven, en te bepalen hoe hard of zacht het bitumen is. Concreet wordt gemeten hoe diep (uitgedrukt in tienden van een millimeter) een naald van 100 gram in het (opgewarmde) bitumen kan dringen in een periode van 5 seconden, bij een temperatuur van precies 25°C.

 

 > Ontdek onze standaard en volautomatische penetrometer 

 

 

2. Ductiliteitstests

Hoe lang kan een materiaal buigen zonder te breken?’ Dat is de essentie van een ductiliteitstest, als indicatie voor de kwaliteit van een materiaal. Hierbij is plastische vervorming de voorbode van een breuk. Met een ductiliteitsmeter bereken je de procentuele rek van het materiaal bij het genereren van plastische vervorming.

 

De ductiliteitstest op bitumen is belangrijk omdat het de eigenschappen van het bindmiddel kan beoordelen, zoals de viscositeit, de elasticiteit en de weerstand tegen vervorming bij verschillende temperaturen. Deze eigenschappen zijn cruciaal bij het bepalen van de geschiktheid van bitumen voor gebruik in verschillende klimaten en omstandigheden.

 

 > Ontdek de ductilometers in ons aanbod 

 

 

3. Verwekingstests

De verwekingstest bij bitumen - ook wel bekend als de ‘softening point test’ of ring-and-ball test - is een methode om de temperatuur te bepalen waarbij bitumen zacht genoeg wordt. Concreet wordt het verwekingspunt bepaald door een bitumenmonster bovenop een ring te leggen, met boven dit monster een stalen kogel.

 

Door het materiaal gecontroleerd op te warmen via een water- of glycerolbad, zal de stalen kogel bij voldoende verweking door het materiaal zakken. Door de parameters (temperatuur en snelheid) te monitoren, kan je het verwekingspunt vaststellen. Het apparaat om deze eigenschap te meten is het ring & kogel-testtoestel, verkrijgbaar in zowel een manuele als geautomatiseerde uitvoering.

 

 > Ontdek de manuele en automatische ring- en kogeltesters in ons aanbod 

 

 

4. Viscositeitstests

Met een viscositeitstest bepaal je de vloeiweerstand van een bitumineus materiaal tegen schuifspanning, een belangrijke parameter voor onder meer de sterkte van een asfaltmengsel. Is de viscositeit te hoog, dan zal het mengsel weerstand bieden bij het verdichten, en zal het mengsel met andere woorden moeilijk verwerkbaar zijn. Is de viscositeit van het bitumen daarentegen te laag, dan zal het bindmiddel er niet in slagen een uniforme film te vormen over het aggregaat.

 

Er bestaan heel wat soorten viscometers, maar om de viscositeit van emulsies te bepalen, worden veelal viscositeitsmeters met uitloopbeker gebruikt. Dit toestel meet bij standaard testomstandigheden en een vooraf bepaalde temperatuur de uitlooptijd die 50 ml bitumen nodig heeft om door de gekalibreerde opening van een beker te gaan.

 

 > Maak kennis met onze viscometers, alsook de types met uitloopbeker 

 

 

5. Vlampunttests

 

Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een vlam de vluchtige stoffen van een bitumineus materiaal doet ontsteken onder specifieke testomstandigheden. Het vlampunt van bitumen is een belangrijke eigenschap om de veiligheid en het risico van ontvlambaarheid te beoordelen, met name bij opslag, transport en verwerking van bitumen. Het vlampunt geeft aan bij welke temperaturen bitumen ontvlambaar kan worden, en wordt daarom gebruikt om veiligheidsrichtlijnen en voorschriften op te stellen voor het correct omgaan met bitumen.

 

 > Ontdek onze vlampunt-testtoestellen (variant 1 - 2 - 3

 

 

6. Dichtheids- en destillatietests

 

Zowel de dichtheids- als de destillatietest zijn belangrijk bij het vaststellen van de eigenschappen van bitumen. Waar de dichtheidstest inzicht biedt in de massadichtheid van bitumen, verschaft de destillatietest informatie over de vluchtigheid ervan en de aanwezigheid van vluchtige componenten. Beide tests kunnen worden gebruikt om de geschiktheid van bitumen voor specifieke toepassingen te beoordelen en om de kwaliteitscontrole en specificaties van bitumen te waarborgen.

 

Het Dean Stark-apparaat (of de Dean Stark-waterseparator) is een testopstelling om de aanwezigheid van water in een mengsel vast te stellen. Het is immers cruciaal dat die hoeveelheid tot een minimum beperkt blijft, om het risico op schuimvorming te beperken. Als laatste is er ook het Fraas-testtoestel waarmee je het breekpunt van bitumineuze mengsels kan bepalen.

 

 > Maak kennis met onze dichtheids- en destillatie testopstellingen 

 

 

Eerder op zoek naar advies om tot het perfecte toestel te komen?

 

Get in touch!